TEPELNĚ IZOLAČNÍ STŘEŠNÍ PANELY

Velkoformátové střešní panely určené k umístění nad krokve jsou navrženy tak, aby vytvořily izolaci bez tepelných mostů pro tradiční šikmé střechy s dřevěnou konstrukcí. Dálší možností je využití při zateplení plochých a železobetonových střech.

Vyrábíme dva typy střešních panelů:

1. DPL – GLT panely o rozměrech 190x90x25 cm – k umístění pod střešní krytinu ploché střechy. Střešní krytinou v tomto případě může být trapézový plech, vlnitý plech a také asfaltové pásy.

2. DPL – ZIG panely o rozměrech 190x90x22/25 cm – k umístění pod běžné střešní tašky.

Oba typy panelů jsou opatřeny zámkovým lemováním. Pomocí tohoto systému lze spojit sousední panely a vytvořit tak kompaktní tepelnou izolaci s vyloučením tepelných mostů, které se vyskytují na spojích mezi klasickými polystyrenovými panely běžně využívanými ve stavebnictví.

Vždy suchá střecha

Oba typy panelů mají drážky o šířce 10 mm rozmístěné vždy po 100 cm. Tyto drážky jsou navrženy k odvodu povrchové kondenzace a vody z případných netěsností, které se mohou vyskytovat ve střešní krytině. Provedení drážek dovoluje odvod vody ze střech se sklonem větším než 11o.

V případě nutnosti navýšení tloušťky tepelné izolace je možno využít běžné polystyrenové panely k vyplnění prostoru mezi krokvemi. Tloušťka takto provedené tepelné izolace z polystyrenu bude přibližně 40 až 42 cm.

 

Vyznačuje se:

  • NIdeální pro pasivní domy
  • NTepelná izolace bez nežádoucích netěsností a tepelných mostů
  • NVýborná ochrana staveb proti vlhkosti
  • NDíky lehkosti a velikosti je zaručena rychlá a snadná montáž

Absence TEPELNÝCH MOSTŮ

Všechny části domu se mohou pochlubit certifikací „garance absolutní absence TEPELNÝCH MOSTŮ“. 

I v České republice se bez problémů získává dotace na pasivní domy NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.