ZÁKLADOVÉ DESKY

Základové desky jsou nejnovějším produktem, který nabízí firma Izodom 2000 Polska. Mohou úspěšně nahradit tradiční základové pásy a nosné zdi. Jde o betonovou desku odlitou na staveništi, vyztuženou klasickou betonářskou ocelovou výztuží, nebo betonářskými ocelovými drátky (DRAMIX). Prvky IZODOM2000  Jsou používány jako základní bednící (izolační) komponenty, které jsou vyráběny z Periporu, což je nejkvalitnější materiál tohoto druhu vyráběný nejlepším producentem firmou BASF  . To umožňuje opatřit si různé tvary desek – a podle návrhu struktury se sestaví. Projektant musí rozhodnout o druhu betonu a množství výztuže ocelovými pruty. Tloušťka základové desky je 25 cm. Ve výjimečných případech – na žádost projektanta – je možné zvýšit tloušťku až na 40 cm za použití speciální desky, která zvýší okrajovou hranu komponentů a tak se zvýšením tloušťky zesílí betonová deska.

Tloušťka izolace může být zvýšena o 6, 8, 10 nebo 12 cm díky užití pomocné základové desky. Desky mohou být navíc rozšířené za vnější obrys základové desky, přibližně 1,5 metru, aby se zajistila ochrana a vytvořila nezamrzná hloubka.

Absence TEPELNÝCH MOSTŮ

Všechny části domu se mohou pochlubit certifikací „garance absolutní absence TEPELNÝCH MOSTŮ“. 

I v České republice se bez problémů získává dotace na pasivní domy NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.